Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn

Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn

Tổ chuyên môn (TCM) là một bộ phận, một đơn vị trong hệ thống cơ cấu tổ chức của nhà trường; tổ chuyên môn là tế bào của tập thể sư phạm trong nhà trường, là hạt nhân trong phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt", là nơi trực tiếp triển khai các mặt hoạt động của nhà trường, là "cánh tay nối dài" là "đầu mối quản lý" mà Hiệu trưởng nhất thiết phải tập trung dựa vào đó để quản lí nhà trường trên nhiều phương diện. Đặc biệt, tổ chuyên môn là nơi có điều kiện sâu sát nhất để hiểu biết tâm tư, tình cảm và những khó khăn trong công việc, đời sống của giáo viên, kịp thời động viên giúp đỡ nhau. Chính vì thế, tổ chuyên môn có vai trò đoàn kết các thành viên trong tổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giáo viên. Để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn, chúng ta có thể thực hiện một số giải pháp sau:

1. Tham mưu, sắp xếp lại tổ chuyên môn

Bắt đầu từ năm học 2017 – 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng đã có công văn chỉ đạo (công văn 2016/SGDDT-TCCB ngày 1/9/2017 về việc thành lập tổ chuyên môn ở trường trung học) việc thành lập tổ chuyên môn theo tình hình thực tế hoạt động của nhà trường.

Từ hướng chỉ đạo của Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục, tôi đã mạnh dạn làm công tác tham mưu sắp xếp, phân bố lại tổ chuyên môn theo hướng tinh gọn tổ lại, các tổ chuyên môn sẽ tăng thêm thành viên để thực hiện nhiệm vụ chung của cả tổ. Cụ thể nhà trường chỉ thành lập hai tổ chuyên môn theo tình hình thực tế phù hợp của nhà trường, phù hợp nhóm bộ môn, đó là tổ Tự nhiên và tổ Xã hội.

2. Xâydựng kế hoạch tổ chuyên môn

Xây dựng kế hoạch giúp cho người tổ trưởng chuyên môn có được công cụ quản lý quan trọng, trình bày được nhiệm vụ mà tổ chuyên môn phải thực hiện, Hiệu trưởng có văn bản pháp lý để chỉ đạo hoạt động của tổ chuyên môn, các thành viên có cơ sở lập kế hoạch làm việc cho bản thân.

Xây dựng kế hoạch phải mang tính mục đích, tính khoa học, tính đo được khi triển khai thực hiện và phải có tính khả thi. Cụ thể khi xây dựng kế hoạch cần thu thập và xử lý một số thông tin như:

+ Văn bản pháp luật, quy định, quy chế mới có liên quan đến hoạt động chuyên môn, đến chế độ chính sách.

+ Nắm thông tin về quản lí dạy học như chương trình khung, nội dung giảng dạy bộ môn có điều chỉnh gì mới.

+ Cần nắm thông tin về học sinh như số lượng học sinh, số lớp theo từng khối, số học sinh mới tuyển, số học sinh lưu ban, số học sinh yếu kém bộ môn, tình hình học tập, rèn luyện, tu dưỡng của học sinh năm học trước.

+ Nắm thông tin về đội ngũ giáo viên của tổ, về cơ sở vật chất, tài chính của nhà trường và một số thông tin khác nữa.

Sau khi thu thập thông tin và phân tích tình hình, người tổ trưởng có thể phát hiện ra rất nhiều vấn đề cần giải quyết của tổ chuyên môn trong năm học mới. Tuy nhiên, khó có thể tiến hành giải quyết tất cả những vấn đề được phát hiện này ngay lập tức và cùng một lúc, cho nên phải xem xét vấn đề nào cần giải quyết trước, vấn đề nào cần giải quyết sau căn cứ vào mức quan trọng và tính cấp bách của nó.

Tiếp theo là xây dựng yêu cầu và đề ra các chỉ tiêu cho phù hợp trên cơ sở chỉ tiêu của Hội nghị công chức, viên chức đầu năm học. Xác định các giải pháp thực hiện, dự kiến phân chia công việc và bố trí thời gian thực hiện cho phù hợp.

Tóm lại, xây dựng kế hoạch năm học của tổ chuyên môn là một trong các nhiệm vụ rất quan trọng trong mỗi năm học của người tổ trưởng chuyên môn. Nó thể hiện ý chí và quyết tâm của tất cả các thành viên của tổ chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Để có một bản kế hoạch tốt, huy động được sức mạnh và trí tuệ của tập thể thì nó được tiến hành xây dựng một cách khoa học.

3. Quản lý hoạt động dạy học

Hoạt động giáo dục là hoạt động trung tâm của nhà trường, hoạt động này chiếm nhiều thời gian nhất và chi phối các hoạt động khác trong nhà trường. Dạy học là con đường trực tiếp, thuận lợi nhất để giúp học sinh có thể nắm được lượng kiến thức đồ sộ của nhân loại. Hoạt động dạy học do nhiều người tham gia và kết quả dạy học thể hiện sự hợp tác chặt chẽ trong đội ngũ giáo viên đồng thời cần có sự tích cực sáng tạo, sự hợp tác của học sinh. Vì thế quản lý hoạt động dạy học là một việc khó đòi hỏi người tổ trưởng chuyên môn phải đầu tư nhiều công sức, trí tuệ thì mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

4. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ là một nhiệm vụ quan trọng nhưng khó khăn, phức tạp của tổ trưởng chuyên môn. Nó là một nhiệm vụ vừa mang tính chiến lược, vừa mang tính cấp bách trong giai đoạn hiện nay, là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ, góp phần quyết định trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy.

Biện pháp tổ chức bồi dưỡng giáo viên thông qua các hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, ngoại khóa, tham quan học tập; thông qua công tác dự giờ, thao giảng, kiểm tra, đánh giá hoạt động giảng dạy đúng thực chất; tổ chức sinh hoạt chuyên môn nghiêm túc, các nội dung sinh hoạt chuyên môn cần phong phú, thiết thực phục vụ cho công tác cải tiến, nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, động viên tinh thần cầu thị trong tự bồi dưỡng của giáo viên, giáo dục ý thức khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên, người tổ trưởng phải biết vận dụng tổng hợp nhiều biện pháp và phải biết lựa chọn những biện pháp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nhà trường, phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên và phù hợp với tâm tư, tình cảm và nhu cầu của mọi người. Hiệu quả của công tác bồi dưỡng giáo viên phụ thuộc vào ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tự giác, tích cực của mỗi người.

5. Tham mưu, phối hợp của tổ chuyên môn

Xây dựng các mối quan hệ của tổ chuyên môn với các tổ chức trong nhà trường là việc làm quan trọng, mối quan hệ của tổ chuyên môn với các tổ chức nhà trường tốt đẹp thì hoạt động của tổ chuyên môn sẽ thuận lợi và hiệu quả. Đây là công việc của cả tổ chuyên môn nhưng trước hết là của tổ trưởng chuyên môn. Bản thân người tổ trưởng phải chủ động hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp, tiếp thu và áp dụng kinh nghiệm, biết chấp nhận sự khác biệt của đồng nghiệp góp phần xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh.

6. Tổ chức kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn

Tổ trưởng chuyên môn phải có đủ năng lực và phẩm chất để thực hiện công tác kiểm tra có hiệu quả; phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; có năng lực quan sát, phân tích, tổng hợp; có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm cao; tế nhị trong giao tiếp, thân ái với mọi người. Phát huy những nhân tố tích cực, phổ biến những kinh nghiệm tốt trong quá trình kiểm tra để mọi người học tập lẫn nhau. Phân tích, trao đổi, làm rõ những mặt còn hạn chế để rút kinh nghiệm, khắc phục tốt hơn. Biết tự soi rọi và điều chỉnh tốt hơn về công tác kiểm tra, công tác quản lý của tổ trưởng chuyên môn.

(Hồ Nam)


Danh mục:

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 7
Tháng 11 : 407
Năm 2021 : 5.143