Thầy Phan Quang Nhã vận động XHH được 4.100.000 đ. Mua gạo phát cho 41 HS có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học 2019-2020.
Văn bản liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website