• Huỳnh Thị Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   01642499528
  • Email:
   huynhthilinh.c2vl.tt@soctrang.edu.vn
 • Hồ Trọng Năng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0358000153
  • Email:
   hotrongnang.c2vl.tt@soctrang.edu.vn
 • Cao Bùi Kính Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   01683506602
  • Email:
   caobuikinhquoc.c2vl.tt@soctrang.edu.vn
 • Huỳnh Thị Ny
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   01686677339
  • Email:
   huynhthiny.c2vl.tt@soctrang.edu.vn
 • Võ Thị Út Nhỏ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   01627245362
  • Email:
   vothiutnho.c2vl.tt@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hương Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   01648404368
  • Email:
   nguyenthihuongly.c2vl.tt@soctrang.edu.vn
 • Võ Thanh Để
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0364468114
  • Email:
   vothanhde.c2pl.tt@soctrang.edu.vn
 • Tô Thị Bích Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0984336643
  • Email:
   tothibichloan.c2vl.tt@soctrang.edu.vn
 • Sơn Minh Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   01679892594
  • Email:
   sonminhhien.c2vl.tt@soctrang.edu.vn
 • Lê Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0866144087
  • Email:
   lethihang.c2vl.tt@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Anh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0342884084
  • Email:
   nguyenanhson.c2vl.tt@soctrang.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 14
Tháng 04 : 97
Năm 2020 : 1.829
Thứ ba, 07/04/2020 - 17:16|
KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO