• Phạm Quốc Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0947433328
  • Email:
   phamquoctuan.c2tt.tt@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0947400944
  • Email:
   nguyenvantho.c2vl.tt@soctrang.edu.vn
 • Võ Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   01658000152
  • Email:
   vothanhtam.c2vl.tt@soctrang.edu.vn
 • Khưu Thị Hồng Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   01686531535
  • Email:
   khuuthihongtam.c2vl.tt@soctrang.edu.vn
 • Đỗ Thị Lệ Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0382705808
  • Email:
   dothilequyen.c2vl.tt@soctrang.edu.vn
 • Phan Quang Nhã
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0945821118
  • Email:
   phannha35@gmail.com
 • Lê Thanh Liêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0368256166
  • Email:
   lethanhliem.c2vl.tt@soctrang.edu.vn
 • Đào Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   01682604752
  • Email:
   daothiduyen.c2vl.tt@soctrang.edu.vn
 • Trần Văn Mến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0979992173
  • Email:
   tranvanmen.c2vl.tt@soctrang.edu.vn
 • Phạm Nhưt Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0965873857
  • Email:
   phamnhutlinh.c2vl.tt@soctrang.edu.vn
 • Trương Hoàng Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01285066487
  • Email:
   truonghoanglong.c2vl.tt@soctrang.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 14
Tháng 04 : 96
Năm 2020 : 1.828
Thứ ba, 07/04/2020 - 16:14|
KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO